Συνάντηση & Congress

  • Συνάντηση & Congress
  • Συνάντηση & Congress
  • Συνάντηση & Congress

Αίθουσα συσκέψεων ΤΕΧΝΙΚΗ καρέκλες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ με & χωρίς πτερύγιο -Audio & σύστημα μικρόφωνο -ασύρματο internet -projector υπολογιστής-laser pointer

TECHNICAL EQUIPMENT

-chairs with & without flap
-audio & microphone system
-wireless internet
-projector & notebook
-laser pointer