Setkání & Congress

  • Setkání & Congress
  • Setkání & Congress
  • Setkání & Congress

Prostory pro setkávání technické vybavení ?idle s & bez chlopní -audio & mikrofon systému -Bezdrátový internet -projector & notebook laserovým ukazovátkem

TECHNICAL EQUIPMENT

-chairs with & without flap
-audio & microphone system
-wireless internet
-projector & notebook
-laser pointer